Pagina's

dinsdag 25 januari 2011

Gras maar géén gazon

Gras: wanneer je alleen maar gras ziet, dan is er van alles aan gedaan om andere planten het leven onmogelijk te maken. 
 
Camhof, 25 juni 2010

Natuurlijkerwijs groeit gras in een gemeenschap van verschillende grassen en andere planten. Welke grassen en planten er in een grasveld, weide of op een graspad groeien, hangt af van de samenstelling van de bodem en het maaibeleid. In natuurlijk gras valt altijd wat te ontdekken.

Camhof, 27 april 2008

Waar het gras (vrijwel) permanent kort gehouden wordt, vind je hier (op Cammingha Hof) veel madelieven en/of brunel tussen het gras, en op een vochtig stuk in de halfschaduw ineens een massa ereprijs. Op minder vaak gemaaide stukken zie je meer hondsdraf, pinksterbloem, paardenbloem en boterbloem.

En waar we maar één keer per jaar maaien (in het vroege voorjaar, voor de groei begint) ontwikkelen zich allerlei ruigtes waar de grassen soms het onderspit delven.


Camhof, 20 juli 2010

Gras (als bodembedekker) is dan meer bloemenweide dan gras, ook in de kort gehouden stukken. Dat maakt het levendig en spannend.

Wij hebben hier allerlei mengsels van wilde planten gezaaid en dan is het na een aantal jaren vaak niet meer vast te stellen of iets zich spontaan heeft gevestigd, of dat het door ons is ingebracht. Maar een feit is, dat hier van-alles-en-nog-wat groeit op plekken, waar we het niet geplant of gezaaid hebben. Na verloop van tijd lijkt alles zijn plek te hebben gevonden, maar toch blijft het veranderlijk. Alles volgt een eigen ontwikkeling die een gevolg is van de vaak gaandeweg veranderende groeiomstandigheden en het maai- of onderhoudsbeleid dat er op los gelaten wordt.

Camhof, 13 juli 2010


Met graslanden kun je spelen door te manipuleren met maaien. Een goed begin is om het gras eerst lang te laten worden om het daarna met een motorzeis of vingerbalk goed kort te maaien (bloten) en het maaisel af te voeren. Te rijke grond verarm je door jarenlang consequent het maaisel af te voeren; dat is een traag proces. Je kunt in rijke grond ook sterke concurrenten (van gras) zaaien of planten; die kun je het beste eerst opkweken in een gecontroleerde tuin (moestuin/kweektuin) zodat de planten al postuur hebben, wanneer je ze in grasland uitplant. Natuurlijk ontzie je ze daarna bij het maaien zodat ze rijp zaad kunnen vormen; zet er in een ruige begroeiing een flinke stok bij zodat je weet waar je voorzichtig moet zijn.


Camhof, 9 mei 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten